Preskočiť na obsah

Startupy

Ak si startup a hľadáš informácie o tom, ako funguje náš program, si tu správne.

Problém, ktorý riešime

Málo preinvestovaných startupov s potenciálom exitu

Približne len 1 z 11 startupov (9%), ktoré absolvujú akceleračný/inkubačný program získajú rastovú VC investíciu.

Ako prebieha spolupráca

Neplatené

Poznávacia fáza

Poznávacou fázou prechádza startup hneď na začiatku. Konečné rozhdonutie postavené na individuálnom vyhodnotení nami určuje ďalšie kroky startupu.

 

Vyplnenie dotazníka

 
 

1. krok

2. krok

 
 

Vyhodnotenie dotazníka

Spoločné stretnutie

 
 

3. krok

4. krok

 
 

Návrh riešenia pre vybudovanie úspešného startupu

Vstup do warperu

 
 

5. krok

 

Vyplnenie dotazníka

1. krok

 

Vyhodnotenie dotazníka

2. krok

 

Spoločné stretnutie

3. krok

 

Návrh riešenia vybudovania víťazného startupu (cenová ponuka)

4. krok

 

Vstup do warperu

5. krok

 

Platené

Účasť v programe

Ak je startup úspešne zapojený v programe, čerpá kredity na základe svojich potrieb a vie ich premeniť priamo na služby, ktoré poskytujeme.

 

 

Vstup startupu do Warperu

1. mesiac

 
 

Vyšpecifikovanie konkrétnej roadmapy

 

Predstavenie 100+
angel investorom

 

Predstavenie 100+
mentorov

Doladenie MVP
pre pilotných zákazníkov

 
 

2-3. mesiac

4-5. mesiac

 
 

Spustenie do produkcie
pre pilotných zákazníkov

Príprava pitchu
pre prezentovanie
pred VC fondmi

 
 

6. mesiac

7-9. mesiac

 
 

Prezentácia vybraným
investorom 100+
z networku VC fondov

Vstup startupu do Warperu

 

Vyšpecifikovanie konkrétnej
roadmapy

Predstavenie 100+ mentorov

Predstavenie 100+ angel
investorom

1. mesiac

 

Doladenie MVP-čka pre pilotných zákazníkov

2-3. mesiac

 

Spustenie do produkcie pre pilotných zákazníkov

4-5. mesiac

 

Príprava pitchu
pre prezentovanie
pred VC fondmi

6. mesiac

 

Prezentácia vybraným investorom
100+ z networku VC fondov

7-9. mesiac

 

Koľko stojí účasť v programe

Equity based podľa objemu služieb

Program je equity based v rozsahu 4-9 % (podľa objemu služieb pre konkrétny startup).

Bezplatný prístup

Počas trvania programu poskytujeme všetky služby bezplatne.

Provízia pre Warper

Provízia za získanie investície je 1-5 %, podľa veľkosti dealu.

Consulting fee

Len ak startup získa investíciu, účtujeme consulting fee za služby poskytnuté v programe v sadzbe od 50 do 140 EUR/h (podľa typu služby). Consulting fee sa vypláca až po získaní investície.

Ak startup nezíska investíciu, neúčtujeme žiadne consulting fee a služby zostávajú bezplatné.

VC Fondy

Spolupracujeme so 100+

VC fondami v regióne

Sila Warperu

Porovnanie startupových organizácií

Service Startup studio company builder Incubator Accelerator
Operation period 3-9 months 0-3+ years (ongoing) 1 to 5 years 3 to 6 months
Idea sourcing External In-house External External
Talent sourcing
Cohorts
Investment model 4-9% equity change +25% success fee from services Majority Rent & Equity Charge Rent & Equity Charge
Venture stage Individual Inception Very early Early
System & knowledge Deep High Medium Minimal
Venture location Individual On-site On-site On-site
Development resources
Law resources
CFO Management
Angel’s Network 100+
VC’s Network 100+ Demo days Demo days
Mentor’s Network 50+ Yes
Corporate Network 50+ Demo days
Business Development
Grants resources
Offices Discount prices Yes Yes Yes
Education
Marketing resources
UI/UX resources
         

Stante sa súčasťou warperu

Vstúpte s vašim startupom do warperu

Stačí vyplniť prihlasovací dotazník, zvyšok je už na nás.
Tešíme sa na spoluprácu!