Preskočiť na obsah

Investori

Ponúkame kontakty a možnosť získania investície od 100+ anjelských investorov a VC fondov.

Spolupracujeme so 100+ VC fondami v regióne ako napríklad

Anjelská investícia

Pomôžeme Vám
s kontaktmi na investorov

Už počas trvania warper programu Vám pomôžeme s kontaktmi
na anjelských investorov. Tiež poradíme, aké grantové schémy a dotácie viete využiť. Po skončení programu vás budeme aktívne komunikovať
na VC fondy z nášho networku s cieľom získať rastovú investíciu.

Program beží celoročne a trvá 3-9 mesiacov.

Anjeli

Získajte anjelskú investíu pre Váš produkt

Na začiatku programu predstavíme váš projekt našej sieti anjelských investorov. Túto tvoria podnikatelia, ktorí už predali svoje firmy,
ale aj aktívni manažéri, ktorí chcú investovať do startupov. Už počas programu tak môžete získať anjelskú investíciu pre váš produkt.

 

 

Patrik Dragula

CMO & Spolumajiteľ

 

 

Michal Pastier

Spoluzakladateľ Darwin & The Machines

 

 

Juraj Forgács

CEO & Zakladateľ

 

 

Šimon Šicko

Spoluzakladateľ v Pixel Federation

 

 

Lucia Šicko

Spoluzakladateľka v Pixel Federation

 

 

Michal Truban

Zakladateľ

 

 

Juraj Hrbatý

CEO & Zakladateľ

Juraj Hrbatý

CEO & Zakladateľ

Michal Truban

Zakladateľ

Lucia Šicko

Spoluzakladateľka v Pixel Federation

Šimon Šicko

Spoluzakladateľ v Pixel Federation

Juraj Forgács

CEO & Zakladateľ

Michal Pastier

Spoluzakladateľ Darwin & The Machines

Patrik Dragula

CMO & Spolumajiteľ

VC fondy

Spolupracujeme so 100+ VC fondami v regióne

Skutočný fundraising sa začína pri venture capital fondoch. Aby ste získali zdravý deal, potrebujete kvantitu na strane oslovených investorov.

Preto sme vybudovali vlastný network 100+ VC fondov v regióne. Po skončení programu pripravíme zoznam investorov, pre ktorých je váš produkt dobrý fit a začneme ich aktívne oslovovať.

Cieľom je získať pre vás rastovú VC investíciu (pre-seed/seed).

Ako vám vieme pomôcť?

Pripravíme startup na vstup investora

(co-founderské vzťahy, základné zmluvy atď.)

 

Prípravíme zoznam vhodných investorov a VC fondov

 

Pomáhame pri právnom zastupovaní v investičnom kole

(due dilligence, transakčná dokumentácia)

 

Pomôžeme s prípravou pitch deck

 

Aktívne odporúčame startup voči vybraným fondom

 

Pomáhame pri vyjednávaní podmienok investície s investorom

(term sheet)


Ako vám vieme pomôcť?

Vyhľadávanie príležitostí a zdrojov v oblasti aktuálnych grantov a dotácií

 

Zhodnotenie kritérií výzvy

 

Posúdenie oprávnenosti žiadateľa a aktivít

 

Príprava roadmapy a vyhodnotenie možnosti zapojenia sa (stihnem spracovať žiadosť načas?)

 

Podpora pri príprave rozpočtu a zadefinovanie oprávnených nákladov

 

Prehodnotenie zdrojov – zvládnem v prípade schválenia žiadosti projekt realizovať (zdroje: ľudské, finančné, časové, administratívne)

 

Odborné konzultácie pri príprave žiadosti

Granty a dotácie

Financovanie aktivít cez externé zdroje

Na financovanie vašich aktivít sa vieme pozrieť aj cez externé zdroje, akými sú granty a dotácie. Vo svete grantov je niekoľko možností financovania startupov a začínajúcich podnikateľov, ako napríklad Európske a štrukturálne fondy a Program Slovensko 2021 – 2027, Plán obnovy, nástroje programu Horizont Európa, kaskádové financovanie a tiež menšie grantové schémy, ktoré môžu pomôcť podporiť štart Vášho biznisu a aktivít.

Nie ste startup, ale chcete byť súčasťou warperu

Máš záujem byť súčasťou
warperu?

Napíš nám na e-mail info@warper.com. Radi sa s Vami stretneme osobne a zodpovieme na Vaše otázky.

Referencie spoločnosti WEZEO a MathisonLegal